بنتونیت چاه ارت نوعی کانی معدنی خاک رس است که مقاومت بسیار اندکی درمقابل جریان الکتریسیته داشته و به همین دلیل از آن برای پر کردن چاه ارت ساختمان ها استفلده میشود.

مصرف بنتونیت چاه ارت سبب پرکردن فضاهای خالی اطراف الکترودها شده و علاوه بر ایجاد سازه ای مستحکم تر ، مقاومت الکتریکی را نیز کاهش میدهد. همچنین بنتونیت اکتیو دارای خاصیت تیکسوتروپیک یعنی بعداز مدتی حالت ژل پیدا کرده و شسته نمیشود.

آدرس كارخانه : خراسان جنوبی، شهرستان قاینات، روستای اسفشاد ، ابتدای جاده کوره ها، شرکت پودر قهستان  

تلفن تماس: 32538950-056  تلفن همراه: 09153630080

Template Design:Dima Group