بنتونیت ها عموما دارای نقطه ذوب پایینی بوده و معمولا شیشه های حاصل از ذوب انها دارای رنگ های تیره ای میباشند.

در صنعت سرامیک این خاک ها بدلیل پلاستیسیته بسیار زیاد آن ها نمیتوان به تنهایی مصرف کرد. بنتونیت معمولا در مقادیر بسیارکم (به علت وجود ناخالصی های رنگی) در حدود 1 یا 2 درصد در بدنه جهت افزایش پلاستیسیته و به مقدار بسیارکم 0.5 درصد در سوسپانسیون لعاب جهت جلوگیری از ته نشینی مواد مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

آدرس كارخانه : خراسان جنوبی، شهرستان قاینات، روستای اسفشاد ، ابتدای جاده کوره ها، شرکت پودر قهستان  

تلفن تماس: 32538950-056  تلفن همراه: 09153630080

Template Design:Dima Group