برای تهیه قالب ریخته گری نیاز به افزودنی هایی به عنوان چسب دارد. وظیف چسب ایجاد اتصال بین دانه ها و ذرات ماسه و افزایش انسجام ان میباشد.

 ماسه به تنهایی قابلیت چسبندگی ندارد. اگر قالبهای ریخته گری با ماسه خالص ساخته شوند قبل یا در موقع ریخته گری از هم پاشیده می شوند. برای جلوگیری از این قضیه از خاصیت چسبندگی بنتونیت استفاده می شود. به ماسه های ریخته گری، مقداری بنتونیت که از ۱۵ درصد تجاوز نمی کند، می افزایند

آدرس كارخانه : خراسان جنوبی، شهرستان قاینات، روستای اسفشاد ، ابتدای جاده کوره ها، شرکت پودر قهستان  

تلفن تماس: 32538950-056  تلفن همراه: 09153630080

Template Design:Dima Group